Noem mij bij mijn ware namen

De titel van dit bericht slaat op een gedicht van Tich Nath Than. Een gedicht waar ik altijd weer zoveel bij voel. Verdriet, machteloosheid en mededogen. In de Mindfulness ervaren we wat er op dit moment is. We zijn ons bewust van onze gedachten, gevoelens en emoties op dit moment, mild en vriendelijk, zonder oordeel. Daar in die plek waar het oordelen stopt is er ruimte om elkaar de hand te reiken. Daar zien we dat we niet alleen slachtoffer, maar ook dader zijn, daar zien we dat we kunnen stoppen door gewoon te zijn, aandachtig in het nu, met vrede en compassie.

Noem mij alsjeblieft bij mijn ware namen
Thich Nhat Hanh
Uit: Iedere stap is vrede

“Na een lange meditatie schreef ik het volgende gedicht. Er komen drie mensen in voor: het twaalfjarig meisje, de zeerover en ik. Kunnen we elkaar aankijken en onszelf in elkaar herkennen? De titel van het gedicht luidt: ‘Noem me alsjeblieft bij mijn ware namen’, want ik heb zoveel namen. Wanneer ik een van deze namen hoor moet ik ‘Ja’ zeggen.”

Zeg niet dat ik morgen zal vertrekken,
want vandaag zelfs kom ik voortdurend aan.

Kijk goed: ik arriveer elke seconde
als een knop aan een lentetak,
als een jong vogeltje met tere vleugels,
dat leert zingen in zijn nieuwe nest,
als een rups in het hart van een bloem,
als een juweel verborgen in een steen.

Ik blijf komen om te lachen en te huilen,
te vrezen en te hopen.
Het kloppen van mijn hart is de geboorte en de dood van al wat leeft.

Ik ben het eendagsvliegje dat zich vlak boven de rivier ontpopt en ik ben de vogel die, als de lente komt, bijtijds arriveert om het vliegje op te eten.

Ik ben de kikker die vrolijk rondzwemt in het heldere water van de vijver en ik ben de ringslang die onhoorbaar nadert en zich met de kikker voedt.

Ik ben het kind in Oeganda, vel over been,
mijn benen zo dun als bamboestokjes
en ik ben de wapenhandelaar
die dodelijke wapens aan Oeganda verkoopt.

Ik ben het twaalfjarig meisje,
vluchteling op een klein bootje,
dat overboord springt,
na verkracht te zijn door een zeerover.
En ik ben de zeerover, mijn hart nog niet in staat tot liefde en begrip.

Ik ben een lid van het Politbureau,
met onbeperkte macht in mijn handen.
En ik ben de man die, langzaam stervend in een heropvoedingskamp, zijn “bloedschuld” aan zijn volk moet betalen.

Mijn vreugde is als de lente, zo warm
dat zij bloemen doet bloeien langs alle paden van het leven.
Mijn pijn is als een rivier van tranen, zo vol
dat zij vier oceanen vult.

Alsjeblieft, noem me bij mijn ware namen
zodat ik al mijn huilen en lachen tegelijk kan horen,
zodat ik kan zien dat mijn vreugde en pijn één zijn.

Alsjeblieft, noem me bij mijn ware namen,
zodat ik kan ontwaken
en de deur van mijn hart open kan blijven,
de deur van mededogen.

Ook ervaren wat Mindfulness voor jou kan betekenen? Er zijn nog enkele plekken vrij voor de training die volgende week start! Meld je nu aan voor een kennismakingsgesprek. Bel met Naomi op 06-37164760 of 0383373845