WAT IS PSYCH-K®?

Het veranderen van belemmerende overtuigingen vanuit je onderbewustzijn! Met Mindfulness en meditatie leren we zien dat we niet onze gedachten zijn en leren we helder aanwezig zijn in het moment waardoor we bewuste keuzes kunnen maken. We leren inzien dat gedachten geen feiten zijn en leren minder op de automatische piloot te leven.

Maar helemaal uitschakelen kunnen we die automatische piloot vaak niet. Het proces van PSYCH-K® kan behulpzaam zijn om de automatische piloot van ons leven te herprogrammeren.

ONDERBEWUST EN BEWUST

Neurowetenschap heeft bewezen dat wij voor 95% worden beïnvloed door onze overtuigingen in het onderbewustzijn. Dat verklaart waarom we vaak in een innerlijk conflict belanden. We willen het een, en doen toch het andere! We zijn ons vaak bewust dat bepaald gedrag niet behulpzaam is, we willen graag veranderen, nemen ons voor om de juiste stappen te zetten en toch lukt het vaak niet. Dat komt doordat het onderbewuste en de bewuste geest niet op een lijn liggen.

We opereren vanuit twee ‘breinen’, het bewustzijn en het onderbewustzijn.

Met onze bewuste geest denken we na, zijn we reflectief, creatief en bedenken we allerlei plannen en zetten we intenties om dingen in ons leven te veranderen. Terwijl het onderbewuste op de automatische piloot je bestaande overtuigingen en gewoonten volgt die je tijdens je leven hebt ‘geleerd’.

HERPROGRAMMEREN

PSYCH-K® is een methode die je onderbewuste aanspreekt en overtuigingen/gewoonten kan herschrijven. Met PSYCH-K® worden de negatieve, belemmerende overtuigingen in positieve, ondersteunende overtuigingen herschreven. Met als resultaat, dat je vanzelf de gewenste verandering ervaart in je gedrag, gewoonten, gedachten en gevoelens en in staat bent je belemmerende patronen te doorbreken. Werken met het   onderbewuste is dus eigenlijk een korte route naar blijvende verandering. Zo  pak je immers de oorzaak aan, daar waar de oorzaak ligt, in je onderbewuste. Dit verklaart de snelle werking van PSYCH-K®.

WAAROM EN HOE WERKT HET?

PSYCH-K® werkt snel en effectief omdat de veranderingen op het niveau van het onderbewustzijn plaatsvinden. Dit is mogelijk dankzij de Hele-brein staat. De Hele-Brein staat wordt gecreëerd door het doen van technieken die in PSYCH-K® balansen worden genoemd. De positieve, ondersteunende veranderingen worden vervolgens gemeten met spiertesten uit de kinesiologie. De resultaten zijn blijvend en vaak al direct voelbaar. Door het toepassen van PSYCH-K® balansen worden de linker- en rechterhersenhelft met elkaar gesynchroniseerd. Zo kom je in de Hele-brein staat en ontstaat een ideale situatie, waarin het onderbewustzijn de nieuwe kracht gevende overtuiging opneemt en ongewenste stress of een innerlijk conflict uitschakelt. Dankzij de neuroplasticiteit van de hersenen ontstaat er zo direct een nieuwe situatie.

HOE IS PSYCH-K® ONTSTAAN?

De “ontdekker” van PSYCH-K®is Rob Williams. Als therapeut heeft hij deze processen uitgeprobeerd en hij was verbluft met de resultaten die zijn cliënten plotseling behaalden. Het grote succes en de werkzaamheid van PSYCH-K® schrijft hij toe aan het feit dat we in PSYCH-K® gebruik maken van het gehele verruimde bewustzijn, inclusief de spirituele component, het hogere bewustzijn. We leven in een veronderstelling dat onze ‘mind’ ons leven en de situaties in ons leven beschrijft, maar dit is niet helemaal waar: onze ‘mind’ creëert namelijk onze ervaring en daarmee dus de situaties die wij meemaken… Met PSYCH-K wordt het steeds makkelijker om je leven bewust te creëren, in plaats van steeds te moeten reageren op wat zich ‘voordoet’ in je leven.Als facilitator werk ik met jou volgens deze methode aan het creëren van nieuwe overtuigingen.

VAN OUDE NAAR NIEUWE OVERTUIGING.

Onze huidige situatie kan ons veel vertellen over onze onbewuste overtuigingen. Het geeft inzicht in wat je (onbewust) gelooft over het leven. Vaak kun je deze overtuigingen afleiden uit wat je niet wilt. Bijvoorbeeld, “ik wil niet bang zijn”, “ik wil niet onzeker zijn”, “of ik wil niet meer wakker liggen s’ nachts”. Daaruit kun je weer afleiden wat je wel wilt. Bijvoorbeeld, “ik wil kalm en vol zelfvertrouwen zijn”, “ik wil gezond zijn”, “ik wil vertrouwen op mezelf”.

Dit zijn wensen, nog geen nieuwe overtuigingen die je kunt herprogrammeren. Een doelovertuiging kun je hieruit wel herleiden, bijvoorbeeld door het woord wil weg te halen. Een doelovertuiging is altijd:

  • In de eerste persoon (ik)
  • In de tegenwoordige tijd (ik ben/ik heb/..)
  • Positief gesteld (in plaats van “ik heb geen angst”, “ik heb moed”.)
  • Kort
  • Betekenisvol en raak (als je overtuiging je emotioneel raakt, is het waarschijnlijk een goede om te gebruiken)

In een privé sessie kunnen we samen kijken naar oude overtuigingen en gewenste doelovertuigingen. Deze pak je dan zelf aan met de tot mij ter beschikking staande balansen.

IN ACTIE KOMEN

Psych-K creëert mogelijkheden op onderbewust niveau. Je creëert resultaten door je acties op bewust niveau. Soms zal je je automatisch anders gaan gedragen als resultaat van een balans, soms zal je een actiestap moeten plannen en doen, soms is een actiestap niet nodig. En actiestap moet haalbaar zijn, en indien mogelijk spreek je met jezelf af wanneer je die stap gaat zetten. Bijvoorbeeld wanneer je problemen hebt met huiswerk maken en je een nieuwe overtuiging gecreëerd hebt dat huiswerk maken makkelijk en leuk is. Een mogelijke actiestap is dan: elke dag een bepaalde tijdsduur en op een bepaald tijdstip huiswerk maken en je daaraan committeren. Voor de actiestap geldt, hoe concreter, hoe beter, hoe kleiner, hoe fijner.